bool(false) 萬昌斯拍賣行
顯示 10 | 每頁拍賣數量
描述 拍賣結果 (HKD)
拍賣品 6657
銅鎏金宗喀巴像
$660,000
拍賣品 6659
銅鎏金黑馬頭明王
$792,000
拍賣品 6730
銅鎏金寶冠釋迦弁尼
$2,940,000
拍賣品 6762
青銅觀音坐像
$1,320,000
拍賣品 6764
銅佛板
$3,000,000
拍賣品 6784
御製鬥彩「龍」紋盤

《大清雍正年製》款

$816,000
拍賣品 6797
純金牛首杯
$600,000
拍賣品 6798
純金佛舍利罐
$1,020,000
拍賣品 6822
銅鎏金釋迦牟尼寶冠像
$720,000
拍賣品 6318
白玉帶紅沁「飛天」
$600,000
訂閱 電子通訊
CLOSE